Zarząd SM Morsbud w Szczecinie

Prezes Zarządu - Krzysztof Hałaburda
Z-ca Prezesa - Wiesław Kubiak
     

Przyjęcia interesantów:
Rejestracja osobista w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Lenartowicza 9a, lub telefoniczna pod numerem telefonu
91 422 30 26

Aktualności

29.06.2011 Grillowanie