Rada Nadzorcza SM Morsbud w Szczecinie

Przewodniczący Rady
- Marek Maćkowski
Zastępca Przewodniczącego
- Danuta Frontczak
Sekretarz Rady
- Jolanta Gruszka
Członek Rady
- Franciszek Nowosielecki
Członek Rady
- Radosław Jóźwik

 

Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza  przyjmuje interesantów   w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” przy ul. Lenartowicza 9a, od 18:00 do 19:00 w  dniach:

04.09.2019

02.10.2019

06.11.2019

04.12.2019

 

Sprawy można kierować także na pocztę elektroniczną radanadzorcza@smmorsbud.pl

Aktualności

29.06.2011 Grillowanie