Zaproszenie do składania ofert

S M "Morsbud" zaprasza do składania ofert na wymianę pionów zw,cw i cyrkulacji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud” w Szczecinie ul. Lenartowicza 9A zaprasza do składania ofert           na wykonanie n/w robót:

 

 

Wymiany pionowej instalacji z.w., cw i cyrkuacji   wraz z wymianą wodomierzy radiowych w budynku przy ul. Robotniczej 23, 23A i 23B;

 

Oferty winny zawierać:

- kosztorys ofertowy wraz zakresem prac;

- czas realizacji;

- warunki płatności i okres gwarancji;

- rekomendacje.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni, Szczecin, ul. Lenartowicza 9A w terminie do 31.03.2016r.

Aktualności

15.01.2016
Zaproszenie do składania ofert
29.06.2011 Grillowanie