Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki, baterii czy innego urządzenia elektrycznego, przenikają do gleby.

Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddawanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one poddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

Lista substancji niebezpiecznych zawartych w elektośmieciach:

Zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005r. oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i porządku w Gminach z dnia 13 września 1996r. konsument:

-Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.(art.36 ustawy ZSEE) . Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym(np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł.(art. 74 ustawy ZSEE)

- Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy ZSEE)

Wychodząc naprzeciw w.w ustawie Spółdzielnia dokonała montażu pojemników na zbiórkę:

Dodatkowo podajemy gdzie w Szczecinie można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt odpadów problemowych:

Aktualności

29.06.2011
Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!
29.06.2011 Grillowanie