Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza  przyjmuje interesantów   w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” przy ul. Lenartowicza 9a, od 18:00 do 19:00 w dniach:

04.09.2019

02.10.2019

06.11.2019

04.12.2019

Sprawy można kierować także na pocztę elektroniczną: radanadzorcza@smmorsbud.pl

Aktualności

22.08.2019
Dyżury Rady Nadzorczej
29.06.2011 Grillowanie