Dokumenty finansowe Spółdzielni są dostępne na stronie internetowej KRS

Rada Nadzorcza SM Morsbud informuje, że na stronie internetowej KRS pod linkiem:  ekrs.ms.gov.pl, po wpisaniu numeru KRS Spółdzielni dostępne są do przeglądania lub pobrania dokumenty finansowe  z lat 2016 –2017 : roczne sprawozdanie finansowe, uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, uchwała o podziale zysków bądź pokryciu straty, sprawozdanie Zarządu z działalności za dany rok.

Aktualności

26.02.2019
Dokumenty finansowe Spółdzielni są dostępne na stronie internetowej KRS
29.06.2011 Grillowanie